112 fra mobil direkte til alarmcentral

112 fra mobil direkte til alarmcentral