Er det danske beredskabssystem forældet? Sirener kan suppleres med SMS

Hvorfor er det kun vandværkerne, der kan udsende beredskabsmeddelelser i Danmark, mens myndighederne i Danmark stadigvæk udelukkende bruger sirener og radio?

Er det danske beredskabssystem forældet? Sirener kan suppleres med SMS

Vi fortalte i sidste uge om det nye amerikanske CMAS system.

Systemet er et smart SMS-system, der advarer om terror og katastrofer ved hjælp af små tekstbeskeder. Det unikke ved det amerikanske system er, at man hurtigt og relativt let kan sende små tekstbeskeder til alle mobiltelefoner, indenfor et bestemt geografisk område.

I Danmark benytter vi stadigvæk den gode gamle metode med luftsirener, som 89 procent af befolkningen, ifølge en undersøgelse fra 2008 lavet af Socialforskningsinstituttet, ikke aner hvad de skal gøre ved, og en naiv tiltro til, at folk kan finde ud af at stille deres radio ind på DR P4, selvom kanalen f.eks. ikke findes på det digitale DAB radionet i Danmark.

Selve sirenerne er opstillet i byer med mere end 1.000 indbyggere, hvilket betyder at sirenerne kun dækker omkring 80 procent af befolkningen i Danmark.

Sirenerne er et levn fra en svunden tid, hvor russerne stod med kamptropper og atomvåben i baghaven, og hvor mange danskere enten var hjemmegående mødre eller arbejdede i nærheden af deres hjem.

Systemet beror i store træk på, at folk hører sirenerne og går indendørs og tænder for deres radio. I mindre byer uden sirener, håber man på, at folk hører politiets advarsler, som bliver meddelt via højttaler fra politibiler. Systemet tager i store træk ikke højde for, at verden har ændret sig.

Mange nyere radioer benytter DAB eller WiFi, og rigtig mange små radioer kan efterhånden ikke benytte batterier. Det kan man ved selvsyn konstatere, hvis man besøger radioafdelingen af den lokale radio/TV forhandler.

Ved strømafbrydelser er Wi-Fi radioer så godt som ubrugelige, og radio uden batterier er heller ikke særligt anvendelige. Nyere bygninger og huse bliver samtidig mere lydisolerede, ligesom flere og flere folk har radio eller TV kørende i deres hjem, så sirener og højttaleradvarsler kan være svære at høre

Den udbredte brug af Wi-Fi radioer eller streaming på mobiltelefoner indeholder heller ikke Radio Data Service (RDS) funktioner, så livsvigtige beredskabsmeddelelser bliver ikke hørt via disse medieplatforme.

Udlandet har fulgt med tiden

I vores tidligere artikel fortalte vi også, at vi i Danmark har opgivet et SMS baseret advarselssystem.

Lande som USA og Japan har allerede elektroniske advarselssystemer, der sender automatiserede advarsler til mobiltelefoner. I Japan er deres advarselssystem ligefrem koblet sammen med TV, elevatorer, tog og offentlige højttalersystemer.

I Danmark har vi kun sirener og FM radio, og med den alvorlige fare for et terrorangreb på dansk jord, kan det undre, at Danmark stadigvæk benytter et gammelt og  ikke tidssvarende system. Det hænger muligvis sammen med antallet af naturkatastrofer, som der unægteligt er flere af i lande som Japan eller USA.

Udlandet er langt foran, men et eller andet må vi jo have i støbeskeen, eftersom Beredskabsstyrelsen har valgt at nedlægge det højtprofilerede www.kriseinfo.dk website, og i realiteten overladt ansvaret for offentlig information til DRs kriseinfo side. Hjemmesiden Kriseinfo.dk var en indgangsportal, som var tiltænkt som informationshjemmeside i tilfælde at nationale katastrofer, og Beredskabsstyrensen brystede sig af, at hjemmesiden ikke ville gå ned under krisesituationener.

Vi må håbe, at DR har styr på deres website under et terrorangreb eller naturkatastrofe, og måske ligefrem laver en mobiludgave af kriseinfo-siden, hvilket bør ske, inden katastrofen rammer.

Alternativet er at danskerne kan kontakte politiet, når de hører sirenerne hyle, hvilket Svendborg politi fik at mærke, da en storbrand lammede telefonerne. I løbet af fem minutter fik Svendborg politi 32 opkald fra bekymrede folk, der ikke vidste, hvad der foregik, da sirenerne begyndte at hyle.

Prisen er for høj

Vi har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen for en forklaring på, hvorfor man har ikke har et system i Danmark, der kan konkurrere med de udenlandske advarselssystemer.

– ”Det kan ikke præcist ud fra artiklen udledes hvilket system og infrastruktur, som det amerikanske system bygger på. Styrelsen har dog fulgt arbejdet indenfor EU vedr. Cell Broadcast – som efter min vurdering er den europæiske pendant til CMAS. Vi har endvidere været i dialog med firmaet UMS, der har et system, som giver mulighed for at integrere ind i de fire teleoperatørers netværk i Danmark. Vi er ikke gået videre i denne retning, idet der ville være høje driftsomkostninger årligt på et tocifret millionbeløb hos UMS. Cell Broadcast er ikke vurderet økonomisk,” fortæller kolonnechef ved Beredskabsstyrelsens IT-servicecenter, Henrik Andersen.

Cell-broadcast er en form for SMS-tjeneste, som udsendes direkte til mobiltelefoner indenfor et mobilmasters dækningsområde. TDC har f.eks. i mange år benyttet cell-broadcast til at udsende informationer omkring deres 2G sendemaster i form af en lille tekst, der indikerer retningen af den aktuelle sendemast.

En PR video fra firmaet UMS kan ses her og Inginøren har også skrevet en interessant artikel om systemet.

At det kun er døve i Danmark, der får SMS beskeder ved katastrofer, handler om økonomi.

– ”Det er alene et spørgsmål om økonomi. Vi er nødt til at sende SMS via operatører, der har den fornødne kapacitet til at sende mange SMS’er på en gang. Dette gjorde vi oprindeligt gennem TDC, men har skiftet til en økonomisk mere fordelagtig løsning hos UMS.”

Henrik Andersen tilføjer, at Beredskabsstyrelsen i løbet af andet halvår 2012 vil vurdere mulighederne for at få beredskabsmeddelelserne ud via internet teknologier.

I første omgang går overvejelserne på et tilbud om RSS feeds og udvikling af en generisk applikation, der via ”triangulering” kan vise meddelelserne lokalitetsbestemt.

Ved at benytte trianguleringen ud fra mobilmaster og Wi-FI netværk undgår man nemlig, at mobilbrugerne skal have tændt GPS-delen på deres telefon, hvilket vil dræne batteriet meget hurtigt. Det er dog endnu for tidligt, at komme med konkrete bud på hvilken retning Beredskabsstyrelsen vil vælge.

Det bliver specielt spændende at se, hvordan en løsning med triangulering kommer til at virke, da smartphone styresystemer såsom iOS og Windows Phone f.eks. ikke umiddelbart understøtter baggrunds triangulering, og derved ikke vil være brugbare i en krisesituation.

Indtil da må vi nøjes push notification advarslerne om uvejr fra DMI Byvejret applikationen eller en SMS fra det lokale vandforsyningsselskab, der har et beredsskabssystem fra firmaet Blue Idea.

Forsyningsselskaberne er LANGT FORAN!

Firmaet Blue Idea sender periodevis tusindevis af SMS-beskeder til danskere, der er bosiddende i områder, som er blevet ramt af problemer med f.eks. vandforsyningen. Disse SMS udsendelser har vi tidligere omtalt på Mobilsiden.dk.

Blue Ideas system – kaldet beredskabsalarm – kan udsende beredskabsmeddelelser hurtigt og effektiv til alle mobilkunder i et geografisk afgrænset område, men modsat det amerikanske system, så bygger Blue Ideas system på teleselskabernes kundedatabaser.

Vi har talt med Flemming Bøgely, der er stifter og ejer af Blue Idea for at få lidt mere indsigt i, hvordan virksomhedens SMS-teknologi virker.

Når Blue Idea udsender beredskabsmeddelelser, så udsendes SMS-beskederne således til alle telefoner, der efter teleselskabernes oplysninger hører hjemme i området.

Ret skal være ret, og der er nogle problemer. Desværre får nogle få virksomheder med mange telefoner også SMS-beskederne, selvom telefonerne i virkeligheden befinder sig langt fra det berørte område.

Ifølge Flemming Bøgely er dette problem dog ikke ret stort, da det primært er mindre erhvervsdrivende, der vil opleve dette problem – altså virksomheder med kun 4-5 mobilabonnementer. De fleste større virksomheders nummerserier kan nemlig sorteres fra.

En anden ulempe ved systemet er, at der ikke sendes SMS beskeder til hemmeligholdte numre og taletidskort, da Blue Idea ikke har adgang den nødvendige data til disse numre. Det er dog muligt manuelt at tilmelde disse numre. Samtidig så kan der opstå flaskehalse i teleselskabernes SMS-servere, men dette problem vurderes ikke til at være ret stort længere.

Når man tager højde for disse få ulemper ved systemet, så er Blue Ideas system meget præcist og pålideligt. Firmaet benytter udelukkende danske SMS-gateways, så man kan sikre, at leveringen til teleselskabernes servere foregår så hurtigt og sikker som muligt.

Langt mere effektiv end sirener

Systemet kan, ifølge tal fra Blue Idea, ramme cirka 85 procent af alle husstande inden for et bestemt geografisk område og med en kapacitet på 450-500.000 SMS-beskeder á 160 tegn per. time, så kan selv store områder advares via SMS.

Området, hvor der skal udsendes SMS’er, kan defineres på forskellige måder. En metode er baseret på vej eller postnummer niveau mens en anden er på overordnet niveau ved at udvælge området via et kort, fortæller Flemming Bøgely. Nøjagtigheden med systemet er så stor, at man i snit rammer to SIM-kort per. husstand – altså ramme to telefoner pr. husstand.

Blue Idea har allerede i dag mere end 150 kunder. Der er fortrinsvis tale om vand-, varme- og el-forsyningsselskaber, men også forsikringsselskaber benytter SMS-systemet til at advare deres kunder imod f.eks. skybrud, afbrydelser eller sundhedsfarer.

Et sådan system benytter forsikringssystemet Codan, der ved hjælp at vejrdata fra TV 2 Vejret kombineret med deres kundedatabase udsender advarsler til deres kunder, når der meldes om skybrud.

Det er kun kunder i de berørte områder, der modtager en SMS, og Codan generer altså ikke deres kunder unødigt. Samtidig mindsker Codan deres kunders risiko for alvorlige skader som følge af skybrud.

Prisen per SMS er Flemming Bøgely ikke så meget for diskutere, men når selv landets mindste vandforsyningsselskaber kan være med, så er prisen nok ikke afskrækkende høj.

Flemming Bøgely forklarer også, at firmaets system sagtens kan bygges sammen med et GIS baseret sirenevarslingssystem. GIS er et elektronisk kortsystem, som f.eks. myndigheder og forsyningsselskaber benytter, og derved kan både sirener og SMS udsendelse håndteres fra samme system.

I Blue Ideas system er der ovenikøbet mulighed for at linke til en såkaldt landingpage hjemmeside. En landingpage er en simpel hjemmeside, som benyttes til yderligere informationer omkring den modtagne SMS besked.

Hvis du har scannet en QR kode i en reklame, så har du måske allerede stiftet bekendskab med en landingpage.

Nye muligheder i fremtiden

Det kan altså godt undre os på Mobilsiden.dk, at myndighederne i Danmark endnu ikke er kommet ud af starthullerne. Der findes altså en række oplagte og relativt lette muligheder, for at forbedre kriseinformationen til danskerne.

Udover de beskrevne løsninger med SMS og Cellbroadcast, så kunne Beredskabsstyrelsen jo f.eks. samarbejde med Danmark Radio, TV 2 eller DMI omkring en indbygget push notification service direkte indbygget i nogle af de mest populære danske applikationer. Så indtaster folk deres postnummer eller applikationen kan huske den sidste GPS lokalition, og på den måde kan man effektiv “ramme” alle danskere i et givent område. Enkelt, billigt og relativt effektivt. En løsning kunne f.eks. være at indbygge push notification i Danmarks Radios nyhedsapplikation.

Brugere af iOS kan selv teste, hvor hurtig Push Notification er ved at hente denne gratis test applikation. Afsendelse og modtagelse tager omkring 4-5 sekunder. Selvfølgelig vil masseudsendelse af push beskeder belaste mobilnetværkene kortvarigt, men ikke noget kritisk, da al datakommunikation normalt bliver nedprioteret i forhold til f.eks. telefonopkald.

Eller myndighederne kunne vælge den letter løsning og købe en løsning fra firmaer såsom Blue Idea, hvis SMS-løsning ville kunne købes, sættes op og indgå aktivt i beredskabet på ganske kort tid.

Men indtil det sker, så anbefales vi, at vores læsere studerer denne side grundigt, da vores kære læsere – rent statistisk set – nok er blandt de 89 procent af danskerne, der ikke aner betydningen af advarselssirenerne.

Og hvis et terrorangreb rammer f.eks. det centrale København, så må vi håbe, at danskerne går indendørs og tænder for radioen i stedet for at myldre ud på gader og stræder og besværliggøre redningsarbejdet, hvilket nærmest er blevet en folkesport indenfor det seneste årti.

En simpel SMS besked fra myndighederne kan måske redde langt flere liv end en sirene.

Læs også:
– Kan mobilnettene i Danmark klare en landskatastrofe eller terrorhandling?
– Smart SMS-system advarer ved terror og katastrofer