EU vil bruge millioner: Ny søgemaskine skal tage magten fra de store

Med en åben søgemaskine ønsker EU at bidrage til Europas digitale suverænitet og tage magten nogle få store teknologiske gatekeepers – den ventes klar i 2026.

EU vil bruge millioner: Ny søgemaskine skal tage magten fra de store

Europa-Kommissionen har besluttet at bidrage med over 63 millioner kroner til at finansiere udviklingen af en ny søgemaskine i form af et projekt kaldet OpenWebSearch.EU.

I alt 14 forskellige forskningsinstitutioner fra syv lande skal i løbet af de næste tre år udvikle kernen, det såkaldte European Open Web Index (OWI), som derefter skal danne grundlag for den nye søgemaskine.

Se også: Find de billigste mobilabonnementer

Vi har mistet adgang til fri, åben og uvildig information

Michael Granitzer fra universitetet i Passau i Tyskland og Open Search Foundation er projektkoordinator forklarer, at fri, åben og uvildig adgang til information er grundlæggende principper, som vi har mistet, når det gælder søgning på nettet.

”Vi er nødt til at genoprette dem hurtigt. Derfor vil vi skabe en åben europæisk infrastruktur for internetsøgning baseret på europæiske værdier og jurisdiktion.”

Få store teknologiske gatekeepers bringer demokratiet i fare

Selv om websøgning er en af rygraden i vores digitale økonomi, er den domineret af nogle få store teknologiske gatekeepers. Derfor mener Michael Granitzer og Open Search Foundation, at information som et offentligt gode med fri, uvildig og gennemsigtig adgang således ikke længere under offentlig kontrol.

Denne ubalance på søgemaskinemarkedet bringer demokratiet i fare og begrænser det innovative potentiale i Europas forskningslandskab og økonomi, lyder det.

Målet med den åbne søgemaskine er delt i to: Den planlagte infrastruktur vil ikke blot genskabe et åbent, menneskeligt centreret søgemaskinemarked og bidrage til Europas uafhængighed med hensyn til at navigere og søge på nettet. Den vil også sætte Europas forskere, innovatorer og virksomheder i stand til systematisk at udnytte nettet som en forretningsmæssig og innovativ ressource.

Se også: Hvordan fungerer SEO og søgemaskiner?

EU’s åbne søgemaskine ventes klar i 2026

Der er endnu ingen officielle oplysninger om, hvornår søgemaskinen kan være klar til brug, men det er usandsynligt, at det tidligst sker i 2026.