Hjemmekontorer er luftforurenede

80 procent af de danske hjem og hjemmekontorer var luftforurenede under nedlukningen - det kan få konsekvenser for helbredet.

Hjemmekontorer er luftforurenede

Luftkvaliteten i de danske hjem faldt markant under corona-nedlukningen. Faktisk overskred den den anbefalede grænseværdi, viser ny undersøgelse fra Netatmo, der har hentet data fra over 1.000 indendørs vejrstationer i Danmark.

Danske hjemmekontorer var luftforurenet under nedlukningen

Ifølge undersøgelsen har over 80 % af den danske befolkning haft indendørs luftforurening under nedlukningen. Undersøgelsen er foretaget i perioderne 1. marts 2019 til 28. februar 2020 samt 1. marts 2020 til 28. februar 2021.

Den gennemsnitlige mængde af CO2 var højere end den maksimalt anbefalede mængde på 1000 ppm (parts per million) i mere end 80 % af de danske hjem i perioden. Det er markant højere end året forinden, hvor gennemsnitsniveauet var under maksimumgrænsen, nemlig 988 ppm.

Se også: Smart home produkter til hjemmet

Vigtigt med udluftning

Det skyldes primært, at der ikke blev udluftet tilstrækkeligt i hjemmene samtidig med, at mange brugte væsentligt mere tid i hjemmet på grund af nedlukningen.

En anden vigtig faktor er også, at de private hjem er designet ud fra andre kriterier til ventilation end både offentlige og virksomhedsbygninger. Derfor er det endnu vigtigere at huske på at lufte ud i hjemmet i forsøget på at mindske CO2-niveauet.

Se også: 5G vil booste hjemmekontor

Indendørs luftforurening kan have konsekvenser for helbredet

Et dårligt indeklima kan nemlig have konsekvenser for helbredet. Det indebærer alt fra hovedpine, træthed og manglende koncentrationsevne og til luftvejssygdomme, såsom astma, men også hyppigere hoste og forkølelse.

Se også: Nyheder om hjemmekontorer