Europa-Parlamentet opfordrer til lavere afgifter på elektriske biler

Statsstøtte er afgørende for udbredelsen af elektriske biler, det viser erfaring fra hele verden. Lavere afgifter på grønne biler skal få flere af dem på vejene.

Europa-Parlamentet opfordrer til lavere afgifter på elektriske biler

Visse europæiske lande har mindsket afgifterne på elektriske biler, og Europa-Parlamentet opfordrer til lignende tiltag i resten af EU.

EU-parlamentet opdaterede for nylig reglerne, der definerer de afgifter, medlemslandene kan tage for køretøjer, der benytter Trans-European Transport Network (TEN-T) veje. Formålet med de nye regler er at udskifte den tidsbaserede afgiftsopkrævning til en model, der er baseret på distance eller antal kørte kilometer, alt sammen for bedre at reflektere principperne om forureningsbetaling og brugerbetaling.

Medlemslandene kommer til at udfase tidsbaserede vignetter for tunge køretøjer som lastbiler og busser over hele TEN-T-netværket hen over de næste otte år og i stedet begynde at indføre distancebaserede afgifter.

Se også: Det tager årtier at udfase benzin- og dieselbiler i Danmark

De grønne biler skal være billigere

Derudover skal EU-lande inden 2026 fastsætte forskellige afgiftsniveauer baseret på udslip af kulstof samt reducere afgifterne på de biler, der har lavt eller slet intet udslip.

Som altid er der tale om komplicerede regler, der inkluderer en række undtagelser designet til at sikre, at korttidsbesøgende fra andre lande og førere af lette køretøjer bliver opkrævet en rimelig sum.

Vil opmuntre til at bruge mere miljøvenlige køretøjer

Tre år efter implementeringen af de nye regler skal medlemslandene offentligt fremlægge afgifter og brugerbetalinger inklusive information om, hvad pengene bliver brugt til. Målet er at de penge, der betales i afgifter, skal bruges til at opmuntre bæredygtig transport.

”Afskaffelsen for tunge køretøjer vil standardisere et system, der i øjeblikket er alt for fragmenteret,” siger Giuseppe Ferrandino, der er ordfører på forslaget.

“Vi vil tilskynde transportverdenen til at anvende renere køretøjer. Jeg er meget tilfreds med at have opnået indførelsen af endagsafgiften på alle køretøjer i trafikken, som vil give rejsende i transit mulighed for at betale en rimelig pris for deres rejse. Dette er også en positiv udvikling for turismen – det sikrer, at rejsende ikke bliver straffet,” sluttede Ferrandino.

Læs også: De mest solgte elbiler i Europa i januar 2022