Er 3G-dækningen i Danmark så dårlig som TV 2s test viser? Måske ikke…

TV 2 sætter med en undersøgelse og serie af artikler fokus på tusinde mobilhuller over hele landet. Men kan undersøgelsen holde til en nærmere granskning? Vi har set nærmere på den.

Er 3G-dækningen i Danmark så dårlig som TV 2s test viser? Måske ikke…

Det velkendte citat fra skuespillet Hamlet lyder “Something is rotten in the state of Denmark”, og det citat er meget beskrivende, når talen falder på den senste uges serie af artikler og nyhedsindslag på TV 2 om mobildækningen i Danmark.

TV 2 har med en stor undersøgelse stillet skarpt på de mange 3G mobilhuller rundt om i landet, og konsekvenserne af den manglende dækning.

Læs herunder Mobilsiden.dks gennemgang af TV 2s dækningsundersøgelse.

TV 2 samarbejder med Opensignal

TV 2s undersøgelse er lavet i samarbejde med Opensignal, som er en applikation til Android smartphones. På baggrund af fem millioner målinger foretaget i løbet af 2012, har næsten 15.000 Android brugere testet de danske mobilnetværk, og på den baggrund har TV 2 lavet et interaktivt kort, som kan ses her.

TV 2s undersøgelse fik hurtigt Socialdemokraternes IT- og teleordfører, Trine Bramsen, til at rette det store skyts mod de danske teleselskaber.

– “I forhold til de problemer, som kortet viser, så tikker uret hurtigt. Vi skal have dækket Danmark med ordentligt mobil og mobilinternet,” siger Trine Bramsen til TV 2.

Ordføren giver teleselskaberne højest to år til selv at få styr på tingene, ellers kan det komme på tale at tvinge selskaberne til at foretage og offentliggøre nye målinger.

Men det er ikke kun de hjemlige politikere, der er helt oppe i det røde felt. Socialdemokrat og medlem af Europa-Parlamentet, Christel Schaldemose, blander sig også i debatten.

Christel Schaldemose arbejder blandt andet med forbrugerbeskyttelse og det indre marked, og hun udtaler, at den dårlige dækning bør være en sag for EU, og derfor vil hun tage sagen op i Europa-Parlamentets udvalg for forbrugerbeskyttelse og det indre marked.

Men er teleselskabernes dækning virkelig så dårlig, som TV 2s undersøgelse peger på?

Kan man stole på undersøgelsen?

kortet vises områder med dårlig dækning med røde prikker. Hver prik repræsenterer et område på 100 gange 100 meter, hvor mindst 15 brugere har afprøvet dækningen.

For at blive markeret med en rød dækning skal brugerne have indrapporteret manglende 3G-dækning eller målingen i test-applikationen skal vise en gennemsnitligt signalstyrke på mindre end -92 dBm. Ifølge TV 2 er testen baseret på retningslinjer fra Ofcom, som er den britiske pendant til Erhvervsstyrelsen i Danmark.

Det første, som springer i øjnene, er, at der udelukkende er testet med Andorid smartphones.

Det næste er, at undersøgelsen ikke tager højde for, at der er stor forskel på de forskellige telefonmodellers antenner (modtage/sendeforhold).

Det tredje, der virkelig kan undre, er, at flere af de indrapporterede steder burde have fremragende 3G-dækning, hvis man kigger på afstanden til nærmeste 3G mobilmast og sammenholder det med teleselskabernes egne dækningskort.

– Hvorfor har du dårlig mobildækning? Vi forklarer hvordan det virker

Der er flere eksempler områder, der ligger med 150-200 meters afstand til en 3G mobilmast med frit udsyn til mobilmastens antenner.

Og nogle af de områder, hvor Mobilsiden.dk tidligere selv har gennemført tests af de danske mobilnetværk, er i TV 2s undersøgelse markeret som områder med dårlig dækning, hvilket ikke stemmer overens med vores tidligere tests. Der er simpelthen et eller andet der ikke hænger sammen.

Derfor har vi afprøvet et par af områderne med dårlig dækning i tre jyske byer i Udkantsdanmark.

Speedtest.net -100 dBm 3
Selv med et radiosignal styrke på -100 dBm lykkedes det Mobilsiden.dk at downloade med over 9 Mbit/s og uploade med over 3 Mbit/s på 3s netværk midt i primetime. Testen er foretaget indendørs på en iPhone 5.

Sådan tester vi

Til testen blev brugt en iPhone 5, der efter videnskabelige undersøgelser ved Aalborg universitet er udråbt til at have en elendig antenne.

Vi brugte et mobilabonnement fra teleselskabet 3, som ifølge undersøgelsen har den ringeste dækning i både Struer og Holstebro kommuner. Datagrundlaget er desværre ikke fyldestgørende nok i Lemvig kommune, så der er ikke noget sammenligningsgrundlag i denne kommune.

Men heller ikke i denne kommune vil Mobilsiden.dk vurdere, at teleselskabet 3 har en særlig god 3G dækning.

Signalstyrken er målt i dBm, hvilket man kan måle på en iPhone i telefonens fieldtest-mode. Det kan tilkobles på denne måde.

Signal værdier over -80 dBm, svarer til 5 streger på en iPhone, mens værdier lavere end -100 dBm svarer til 2 eller færre streger. I TV 2s undersøgelse er en signalstyrke på -92 dBm eller lavere lig med dårlig dækning.

Det er værd at bemærke, at man sagtens kan benytte 3G data ved -92 dBm eller lavere signalstyrke. Oversat til jævnt dansk, så har du altså dårlig dækning på din smartphone ifølge TV 2, hvis du har færre end 4 streger på signalindekatoren. Hvis du har 2 eller 3 streger, så befinder du dig altså i et 3G hul efter TV 2s målestok.

Mobilsiden.dk har afprøvet datahastigheden med et antennesignal på -100 dBm, og resultatet viste en download hastighed på omkring 10 Mbit/s. Altså en hel anstændig hastighed selvom signalet langt fra er optimalt.

Selve hastigheden blev i Mobilsiden.dks test målt med applikationen Speedtest.net til iOS, og hver gang blev der brugt en server hos Zen Systems i København.

Rent fysisk er vores tests foretaget, så tæt på den angivelse lokalitet, der er på TV 2s kort – dvs. med en nøjagtighed på rundt regnet 25-30 meter. Vores test er foretaget udendørs med telefonen holdt i hånden i cirka 1,5 meters højde.

Alle Mobilsiden.dks tests er udført torsdag den 17. januar 2013 mellem klokken 16:00-18:00.

Vi har altså brugt en smartphone med en langt fra optimal antenne, og vi har brugt et teleselskab, som ifølge TV 2-undersøgelsen ikke har særlig god datadækning i de to ud af tre testede kommuner.

TV2 mobil undersøgelse
Lemvig – de tre prikker.

Testens resultater

Nu bliver det for alvor interessant.

Vi har udvalgt tre steder i hver af byerne Lemvig, Struer og Holstebro, og på hver eneste lokalitet vi testede, var signalet fremragende. Se positionerne på billederne ovenfor og de målte data i nedenstående skema:

Adresse Målt down-/upload hastighed (Mbit/s) og svartid i ms. Signal styrke
Gågaden ved butikken DEGN, 7620 Lemvig     10,770 / 9,943 / 67  -82
Sølystvej (Ved sø) 7620, Lemvig  9,380 / 0,812 / 72  -88
Lemtorpvej, 7620 Lemvig  9,207 / 3,445 /57  -59
Roenborgvej, 7600 Struer 12,479 / 3,296 / 61  -82
Mundbergs Alle, 7600 Struer  9,652 / 3,292 / 55  -66
Bjerggade, 7600 Struer  5,254 / 0,948 / 62  -88
Nørre Boulevard (via University college), 7500 Holstebro  9,090 / 1,1265 / 67  -82
Lavhedevej (indkøbscenter) 7500 Holstebro  5,925 / 2,674 / 62  – 86
Stationsvej (ved Gråkjær arena), 7500 Holstebro  13,158 / 0,923 / 63  – 57

Mobilsiden.dks konklusion

Ud af ni steder, som ifølge TV 2 s undersøger har dårlig dækning, så fik vi på Mobilsiden.dk fin dækning ni ud af ni gange. Spørgsmålet er, om TV 2s undersøgelse giver et retmæssigt billede af virkeligheden?

Det spørgsmål kan vi hverken af- eller bekræfte udfra vores dybt uvidenskabelige test, men det stiller da nogle store spørgsmål til TV 2s testmetode.

TV 2 bruger deres undersøgelse, som datagrundlag for hele deres artikelserie, og som bevis for den manglende 3G-dækning i Danmark.

Man kan udfra TV 2s test ikke se, hvilke telefoner der er benyttet til at teste med, man kan ikke se om der er testet inden- eller udendørs, og der er ingen oplysning om, hvornår på dagen testene er foretaget.  Man kan heller ikke se hvilke telefonmodeller, der er benyttet.

Alle oplysninger i TV 2s undersøgelse er også indhentet over et helt år (2012), og undersøgelsen er altså ikke et øjebliksbillede. 

Mobilnetværk er ikke en statisk størrelse. Teleselskaberne bygger løbende deres netværk om og udvider både kapacitet på eksistende mobilmaster og opsætter nye.

Vi har på Mobilsiden.dk løbende har fulgt opgraderingen af både Telenors og 3s 3G netværk over det sidste års tid, og på de sidste 12 måneder er der sket rigtig meget.

Alene teleselskabet 3 har over det seneste år opgraderet deres netværk med mere end 160 stk. 900 MHz sendemaster, og Telenor har lavet mere end 306 netværksforbedringer, hvilket blandt andet inkluderer bedre 3G dækning i store områder af Udkantsdanmark. Dertil kommer Telia og TDCs netværk, som også er blevet opgraderet løbende.

TV 2s undersøgelse viser altså et billede af, hvordan teleselskabernes netværk så ud for et halvt eller helt år siden, men undersøgelsen siger intet om, hvordan verdenen ser ud i dag.

I artiklen “Dårlig dækning? Sådan afslører du synderen” er der et interview med antenneeksperten Gert Frølund Pedersen fra Aalborg universitet. For at understrege alvores i situationen har TV 2 som illustration brugt et billede af en iPhone, som tydeligvis ikke har forbindelse til mobilnetværket. 

Alle disse oplysninger er vigtige at have med, når man som læser skal vurdere kvaliten af en undersøgelse.

Og som Mobilsiden.dk lille minitest viser, så kan man ikke engang replikere undersøgelsens resultater ni ud af ni steder.

Kritikken kan kort opsummeres til følgende:

– En signalstyrke på -92 dBm er ikke et 3G mobilhul

– Der er enorme afvigelser mellem TV 2s undersøgelse og Mobilsiden.dk tests visse steder

– Svartiderne (pingtider) er enormt høje i TV 2s tests, mens svartiderne i Mobilsiden.dks tests i gennemsnit vise en svartid på under 1/4 del, og det er endda mål med Teleselskabet 3, som sender al data en tur over Sverige

– Målinger foretaget over et helt år giver et misvisende billede af virkeligheden

– Undersøgelsen skelner ikke mellem indendørs og udendørs dækning

– Testene er gennemført på et hav af forskellige telefoner

– TV 2 ved ikke hvordan de forskellige tests er gennemført eller hvor

– Undersøgelsen viser 3G huller i områder, hvor der ifølge teleselskaberne endnu ikke er opsat 3G dækning

– Undersøgelsen viser også mobilhuller i områder, hvor der er opsat 3G mobilmaster indenfor de seneste 12 måneder

iPhone med manglende dækning TV2
Overdrivelse fremmer forståelsen. TV 2 viser på deres hjemmeside en iPhone med manglende dækning (Foto fra TV 2s hjemmeside). En signalstyrke på -92 dBm resulterer ikke i total manglende dækning. -92 dBm svarer til tre stregers signal på en iPhone.

TV 2 svarer på kritikken

Mobilsiden.dk har forelagt TV 2 resultaterne af vores lille uvidenskabelige test og stillet en række spørgsmål omkring undersøgelsen og Simon Hovmand Stilling, Digital Nyhedschef på TV 2 Nyhederne har svaret på vores henvendelse:

Hvorfor viser TV 2s undersøgelse, at der er dårlig dækning i områder, som har fornuftig eller fremragende 3G dækning?

– “Jeg har vendt dit spørgsmål angående testen med Opensignal, der har lavet undersøgelsen for os. Til jeres ni målinger siger de:

Hver rød prik repræsenterer et område på 100 gange 100 meter hvor alle brugerne af Opensignals App i gennemsnit har rapporteret dækning på deres mobiler til dårligere end den fastsatte grænseværdi.

Grænsen på -92 dBm er sat der, fordi 3G-dataforbindelser på det niveau er begrænsede, selvom nogle overførsler vil kunne lade sig gøre.

Opensignal spørger, om jeres målinger er baseret på målinger fra to eller trecifrede antal steder inden for de 100×100 meter, eller om de kun er baseret på et enkelt punkt, hvor dækningen var bedre end den fastsatte grænseværdi? Målte I et gennemsnit på mindst 15 forskellige enheder under normal daglig brug? Blev mange af de målinger foretaget indendørs såvel som udendørs under normal daglig brug? Blev jeres målinger foretaget over mange forskellige dage og forskellige tidspunkter på dagen? (Mobildækningen svinger jo voldsomt afhængigt af tidspunkt, trafik mm.) Brugte I 3’s netværk, hvor kortet specifikt viste, at 3 havde problemer?

Hvis svaret til nogen af de spørgsmål er nej, siger jeres ni målinger ifølge Opensignal ikke noget om undersøgelsens validitet. Mobilsignalerne fluktuerer voldsomt, så en håndfuld isolerede målinger siger så godt som ingenting.”

Som Mobilsiden.dk test viser, så er der fremragende signalkvalitet på samtlige ni testede lokalitioner. Mobilsiden.dk har spurgt om undersøgelsen indholder både indendørs måling og udendørsmålinger, men dette har TV 2 ikke svaret på ved redaktionens slutning.

Som vi på Mobilsiden.dk har vist, så kan man altså sagtens opleve fremragende 3G datadækning selv med ned til -100 dBm, hvilket er langt under den grænseværdi på -92 dBm, som TV 2 benytter i deres undersøgelse.

Mobilsiden.dk har også spurgt TV 2, hvordan deres tests rent fysisk er blevet gennemført af brugerne, siden det åbenbart er et vigtigt kriterie ifølge svaret til Mobilsiden.dk. Heller ikke dette har TV 2 svaret på ved redaktionens slutning.

Til spørgsmålet om TV 2 anser deres undersøgelse som et retvisende billede af virkeligheden, og hvad TV 2 har gjort for at verificere undersøgelsen rigtighed, svarer Simons Hovmand Stilling:

– “Til dit spørgsmål om, hvorvidt vi mener, undersøgelsen giver et retvisende billede af virkeligheden:

Vores mening er sådan set underordnet. Vi har rådført os med en af landets fremmeste eksperter, Teleanalytiker og civilingeniør Torben Rune fra firmaet Netplan, som har nærlæst undersøgelsen. Han vurderede, at den var solid og gav et reelt billede af, hvordan danskerne oplever deres 3G-dækning. Også direktør fra teleselskabernes brancheorganisation, Teleindustrien, Jakob Willer, erkender, at undersøgelsen viser ‘reelle brugeroplevelser’.”

Vi har også spurgt om det ikke er et problem, at der udelukkende er brugt Android telefoner til TV 2s undersøgelse?

– “Selvfølgelig havde det være bedre, hvis undersøgelsen også havde inkluderet mere end Android-telefoner. (App’en er i øvrigt netop udkommet til iOS også). Men det faktum, at undersøgelsen er baseret på næsten 5,2 mio målinger fordelt på næsten 15.000 brugere, giver et godt indtryk af, hvordan danskerne oplever 3G-netværket.” svarer Simon Hovmand Stilling og tilføjer:

– “Som det tydeligt fremgår af vores artikler, har vi sat serien i gang for at tage hul på en konstruktiv dialog, hvor alle parter kan hjælpe med at få skabt et bedre netværk. Til glæde for alle. Det, mener vi, er lykkedes.”

Har du testet dit teleselskab i dag?

Som vi har gennemgået i artiklen, så har vi tilladt os at stille nogle store spørgsmål ved TV 2s undersøgelse. Men som TV 2 pointere, så har vi på Mobilsiden.dk kun testet ni tilfældige steder, mens TV 2s undersøgelse beror på mere end 5 millioners tests.

Så vi kunne godt bruge lidt hjælp fra vores trofaste læsere.

Hvad mener vores kære læsere om TV 2s undersøgelse? Ud fra jeres erfaringer, afspejler undersøgelse så virkeligheden i jeres område? Kom med dit indspark til debatten herunder.

Læs også:
Web-TV: Hvorfor har du dårlig mobildækning (baggrund)