Trafikmeldinger til mobiltelefonen

Vejdirektoratet er nu klar til at sende trafikmeldinger til mobiltelefoner og lommecomputere.

Trafikmeldinger til mobiltelefonen