EU vil indføre ret til reparation og opdatering af software

Det skal være meget nemmere at få repareret ældre elektronik, så vi kan forlænge levetiden af vores produkter og forbruge mindre, mener Europa-Kommissionen.

EU vil indføre ret til reparation og opdatering af software

En ny handlingsplan fra Europa-Kommissionen fremsætter en række initiativer inden for cirkulær økonomi som en del af et ambitiøst mål om, at Europa skal være klimaneutralt inden 2050.

Den nye handlingsplan introducerer blandt andet en ret til at få repareret elektronikprodukter – ikke kun i fysisk forstand. Handlingsplanen vil nemlig også indføre en ret til at opdatere forældet software – noget der er et problem på særligt telefoner, tablets og tv med Android. Producenter af blandt andet forbrugerelektronik skal altså gøre det muligt for dig at opdatere softwaren, efter producenterne holder op med at opdatere dem. Planen er, at Europa-Kommissionen vil indføre retten til reparation i 2021.

Retten til reparation vil betyde, at der bliver lettere adgang til reservedele af produkter og adgang til reparation, så du kan få udskiftet eller opgraderet dele i stedet for at kassere produktet og købe et nyt.

I forhold til retten til at opdatere forældet software vil det mest sandsynlige scenarie ifølge XDA-developers være, at producenterne åbner op for den såkaldte bootloader i produkterne. Bootloaderen gør det meget kort fortalt muligt at installere nyt styresystem eller opdatere styresystemet på et produkt. Producenter af forbrugerelektronik har dog traditionelt foretrukket at have bootloaderen låst på deres produkter, så det vil ikke være utænkeligt, at producenterne først lader dig låse bootloaderen op, når produktet ikke længere er understøttet – eksempelvis efter 2-3 års softwareopdateringer og sikkerhedsrettelser.

Læs også: Reparationer af iPhones kan påvirkes af coronavirus

Overvejer at gøre noget ved planlagt forældelse

Og netop softwareopdateringer hænger sammen med et andet problem, som Europa-Kommissionen vil rette op på: Planlagt forældelse – det, at producenter bevidst begrænser et produkts levetid til en begrænset periode, selv om produkterne kunne holde meget længere tid. Det er et problem, der gælder både i forhold til det fysiske produkts byggekvalitet, men i forhold til softwaren. I denne handlingsplan oplyser Europa-Kommissionen dog ikke, hvad der konkret vil blive gjort på den front, men at kommissionen overvejer at styrke beskyttelsen af forbrugerne på området.

Handlingsplanen kommer i forlængelse af, at Europa-Kommissionen sidste efterår offentliggjorde, at man fra 2021 vil pålægge producenter af hårde hvidevarer, at de skal holde i længere tid. Ligesom med elektronikprodukter vil Europa-Kommissionen kræve, at reservedele til hårde hvidevarer skal stilles til rådighed for reparatører – i dette tilfælde i op til 10 år. Om det også bliver i 10 år for elektronikprodukter, vides endnu ikke.

Læs også: EU giver bøde til Google på 32 milliarder kroner