Mobil- og fastnettelefoni i én supermobil

Mobil- og fastnettelefoni i én supermobil