Scan hjernen med mobilen

Et nyt forskningsprojekt har koblet en hjernescanner sammen med en mobiltelefon.

Scan hjernen med mobilen

Danske forskere ved DTU har opfundet et program til Nokia-mobiler, så mobilen kan bruges sammen med et EEG headset, der kan scanne hjernen for aktivitet via elektroniske impulser.

Programmet gør det muligt at se en 3D-model af hjernens aktivitet, og derfra sende alt data videre til en større computer, der kan beregne informationerne, og vise resultatet på mobilens skærm.

EEG-målingerne bruges især til patienter der lider af for eksempel ADHS eller epilepsi.

-”Normalt kræver disse EEG-målinger adgang til et større laboratorium med udstyr, der er meget dyrt, og at du tager forsøgspersoner ind, isolerer dem og stiller dem forskellige opgaver”, siger docent og ph.d. Jakob Eg Larsen fra DTU til New Scientist.

Med mobilen bliver det muligt at lave målinger i mere naturlige omgivelser end et laboratorium.

Programmet er stadig en prototype, og ikke endnu almindeligt tilgængeligt.