Elbiler betyder mindre luftforurening og bedre sundhed

I takt med at elbiler tager over fra brændstofbiler falder luftforureningen, mens sundhedsniveauet stiger, konkluderes det i undersøgelse.

Elbiler betyder mindre luftforurening og bedre sundhed

Er elbiler vigtige i kampen mod klimaforandringerne eller er det bare varm luft, når man taler om ”grønne” elbiler?

Et hold forskere fra Keck School of Medicine of USC kan dokumentere den faktiske virkning af indførelsen af elbiler i den første undersøgelse, der anvender data fra den virkelige verden til at sammenkæde elbiler, luftforurening og sundhed.

Se også: Sammenlign kvalitet på elbiler

Flere elbiler betyder færre astmaanfald

Forskerne analyserede offentligt tilgængelige datasæt i Californien i USA, hvor indbyggerne i staten hurtigt er gået over til elbiler eller lette nul-emissionskøretøjer (ZEV’er). Resultaterne er netop blevet offentliggjort i tidsskriftet Science of the Total Environment.

Holdet sammenlignede data om den samlede registrering af ZEV’er, luftforureningsniveauer og astmarelaterede besøg på skadestuer i hele staten mellem 2013 og 2019. Efterhånden som ZEV-adgangen steg inden for et givet postnummer, faldt de lokale luftforureningsniveauer og besøg på skadestuerne.

Forskerne indhentede også data fra U.S. Environmental Protection Agency’s luftovervågningssteder om niveauet af kvælstofdioxid (NO2), et luftforurenende stof relateret til trafik, og astmarelaterede besøg på skadestuen på postnummerniveau.

Se også: Anmeldelse af elbiler

Sundhedsproblem relateret til luftforurening

Astma er et af de sundhedsproblemer, der længe har været forbundet med luftforurenende stoffer som NO2, som også kan forårsage og forværre andre luftvejssygdomme samt problemer med hjertet, hjernen og andre organsystemer.

På postnummerniveau var der for hver yderligere 20 ZEV’er pr. 1 000 indbyggere et fald på 3,2 procent i antallet af astmarelaterede akutbesøg og et lille fald i NO2-niveauet.

På den baggrund mener de, at der er grobund for at konkludere, at der er en sammenhæng mellem elbiler, mindre forurening og højere sundhedsniveau.