Telia har store planer i Danmark

På mobiltelefoni og bredbåndsområdet vil TDC i fremtiden møde stor modstand, hvis det står til Telia.

Telia har store planer i Danmark