Brug af mobilen om natten gav trætte elever – nu skal den væk

Skolerne oplever trætte og uoplagte elever, hvorfor man på en række danske efterskoler nu låser mobilen inde inden sengetid. Resultatet er positivt.

Brug af mobilen om natten gav trætte elever – nu skal den væk

Efter inspiration fra amerikanske skoler indfører en række danske efterskoler, at eleverne skal lægge mobilen væk, inden de går i seng. Mobilerne bliver lagt i en pose, hvor eleverne ikke kan få adgang til den før næste morgen. Og hvorfor så dette indgreb? Eleverne bruger alt for ofte mobilen inden sengetid og om natten, hvilket gør, at de føler sig uoplagte og trætte. Og dette er noget lærere og ansatte på skolerne mærker. Allerede nu mærkes en positiv effekt.

En undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at en tredjedel af danske unge tjekker deres smartphone om natten. Det ødelægger deres søvn og kan, på den lange bane, have store konsekvenser. En dårlig og forstyrret søvn øger risikoen for stress, hovedpine og dårlig indlæring. Og netop derfor har skolerne taget den nye metode i brug.

Læs også: Undersøgelse: Smartphonen er menneskets nye hjem

Problemet er størst blandt de unge

For at forstå problemet dykker vi kort ned i undersøgelsen fra Københavns Universitet. Undersøgelsen viser, at mennesker i alle aldre bliver forstyrret af telefonen om natten, men problemet er klart største blandt de 16-25 årige, hvor hele 30 procent tjekker mobilen om natten. Hos de 26-35 årige er problemet også stort, hvor 25 procent tjekker mobilen om natten. Og derfra bliver procentdelen mindre og mindre. Der er flest i Nordjylland, som forstyrres af mobilen om natten, men generelt ser det rimeligt ens ud i regionerne.

Problemet er dog største blandt danske unge kvinder, hvor 19 procent af disse tjekker mobilen om natten. Kun 15 procent er mænd.

Resultatet er en del af en løbende undersøgelse på København Universitet, som går under navnet SmartSleep. Udover at mobilen forstyrrer nattesøvnen er man også kommet frem til, at mobilafhængighed kan give både hovedpine, stress og dårligt helbred.

Professor på Københavns Universitet og forskningsleder på SmartSleep, Naja Hulvej Rod, forklarer:

“De, der bruger telefonen om natten, scorer markant højere på stress, har dårligere selvvurderet helbred og lider mere af hovedpine”, siger Naja.

Undersøgelse mobil vaner nat
Problemet med brug af mobilen om natten er størst blandt unge. Hovedsageligt kvinder.

Hvor slemt mobilbrug om natten er bliver der stadig forsket i, men der er allerede flere bud på det fra førende søvnspecialister. Først og fremmest holder det det psykologiske sind engageret, hvorved det er sværere at finde ro. Det blåviolette lys skader både øjne og hjerne, hvor det forstyrrer melatonin-niveauet, som styrer “søvn og vågn” cyklus. Tjekker man mobilen inden sengetid eller om natten, så kan dette også medføre distraherende følelser, tanker og angst, hvilket går ud over REM-søvnen.

Læs også: Disse bivirkninger kan komme ved overdreven skærmbrug

Mobiltelefoner pakkes væk inden sengetid

På baggrund af denne viden reagerer en række danske efterskoler. Det har de gjort ved, ganske simpelt, at låse elevernes smartphone inde inden sengetid.

Én af de danske skoler, der oplever udfordringen med trætte elever, er Mariager Efterskole i Jylland, der huser ca. 150 elever på tværs af 9. og 10. klassetrin. Her har de unges mobilvaner været et stigende problem.

“Mobilen stjæler elevernes fokus i flere forskellige sammenhænge og særligt om natten. I stedet for at tale med hinanden og lade op til næste dag, så ligger de med mobilen og tjekker, hvad der sker på de sociale medier,” siger Morten Iversen, forstander på Mariager Efterskole. Han fortsætter:

“Skærmtid om natten har store konsekvenser for den enkelte elev, undervisningen og elevernes relationer. Med en afbrudt søvn får man ikke ladet batterierne op, og så er det nemmere at forsvinde ind i den digitale verden end at opsøge andre.”

Resultatet: Mere friske og oplagte elever

På skolen bruger man en nyudviklet stofpose med en indbygget lås. Telefonen ilægges inden sengetid, hvorefter eleverne først får adgang til den næste morgen. Og allerede nu mærker de en positiv effekt med mere friske elever, hvor mobilen fylder mindre i hverdagen:

“Vi har valgt at indføre smartphone-fri nætter, hvor elevernes telefoner puttes i seng kl. 22 i ‘soveposer’ fra Yondr. Vi har kørt med det i et halvt år, og det har haft en positiv effekt på vores skole. Vi oplever flere friske elever, flere samtaler mellem eleverne og bedre relationer. De digitale venskaber fylder mindre, og venskaberne på skolen får mere fokus,” siger Morten Iversen.

Det forventes at lignende ordninger vil brede sig til flere skoler og uddannelsessteder i landet.

Læs også: Skærmtid påvirker børns neurale netværk i hjernen negativt