Mobilafhængighed forbundet med lavt selvværd og svage kognitive resultater

Mobilafhængige scorer lavere, når det gælder selvkontrol og opmærksomhed og ligger også i bund, når det gælder selvværd.

Mobilafhængighed forbundet med lavt selvværd og svage kognitive resultater

I en undersøgelse, “Problematic Smartphone Use Leads to Behavioral and Cognitive Self-Control Deficits“ offentliggjort i International Journal of Environmental Research and Public Health, har forskere fundet en sammenhæng mellem overdrevent smartphone-brug og lavt selvværd samt negative kognitive resultater.

Frygten for at være uden sine smartphones er kendt som “nomofobi” og er blevet et socialt problem.  Forskning viser nemlig, at mennesker med smartphone-afhængighed har tendens til ensomhed og adfærdsmæssig selvkontrol.

Desuden er det sandsynligt, at personer, der har smartphoneafhængighed, oplever abstinenssymptomer, når deres smartphone-brug begrænses.

Se også: Hvordan påvirker teknologi mennesket?

Kunne ikke overholde præmissen for undersøgelsen

I undersøgelsen blev deltagerne blandt andet instrueret om at begrænse deres smartphone-brug til en time om dagen i tre på hinanden følgende dage. Derefter fik deltagerne lov til at bruge deres smartphones, som de ville, i syv på hinanden følgende dage.

Dagen før og efter den begrænsede brug i tre dage blev deltagerne vurderet på blandt andet arbejdshukommelse, opmærksomhed, selvkontrol og hvor hurtigt de reagerer på lyde og på visuelt input.

Resultaterne viser, at deltagere, der havde et højere niveau af smartphoneafhængighed, havde sværere ved at overholde reglerne – de kunne ganske enkelt ikke holde deres mobilbrug på 1 time om dagen i tre dage. Nogle af deltagerne sprang ganske enkelt fra undersøgelsen, da det gik op for dem, at de kun måtte bruge mobilen en time tre dage i træk.

Se også: Mobilabonnementer med meget lidt data

Dårlige kognitive resultater og lavt selvværd

Resultaterne viser også, at deltagere med højere niveauer af smartphoneafhængighed havde en tendens til at udvise dårligere arbejdshukommelse og langsommere visuel reaktionstid og auditiv reaktionstid sammenlignet med deltagere med lavere niveauer af smartphoneafhængighed.

Endelig scorede deltagere med højere niveauer af smartphoneafhængighed lavere, når det gjaldt selvværd og højere på skalaen for frygt for at gå glip af noget.