HTC-direktør: Det er Apple, der kopierede vores design

En af HTC's direktører forsvarer den for nyligt lancerede HTC One A9 og udtaler, at er det Apple, der i sin tid kopierede HTC's design - og ikke omvendt.

HTC-direktør: Det er Apple, der kopierede vores design

Der kan ikke være megen tvivl om, at Apples iPhone 6s og HTC’s One A9 ligner hinanden utroligt meget på design­fronten. Faktisk så meget, at det straks efter lan­cering­en af One A9 væl­tede med an­klager om, at HTC ko­pi­e­re­de Apples iPhone 6s.

Læs også: HTC One A9 – Første kig på iPhone-udfordreren

Men er der rent faktisk tale om, at det er HTC, der har ko­pi­eret Apples design? Svar­et er – ikke over­ra­sken­de – et klart nej, hvis du spørger HTC-direktør for det nord­lige Asien, Jack Tong. 

“Vi kopierer ikke. Vi lavede en telefon be­klædt med ”unibody”-metal i 2013. Det er Apple, der ko­pi­erer os hvad angår an­tenne­designet på bagsiden”, ud­taler han til avisen Want China Times i for­bind­el­se med lan­ce­ring­en af telefonen.

Læs også: HTC: Ny smartphone bliver et godt alternativ til iPhone

Tager man et nærmere kig på de to pro­du­cen­ters historik af hen­holds­vis iPhones og One-modeller, er der for­ment­lig også noget om snakken. HTC-direktøren hentyder til den origi­nale HTC One, som blev lan­ceret til­bage til marts 2013. På dette tids­punkt var 5s den seneste iPhone, som ikke gjorde brug af samme an­ten­ne­de­sign på bag­siden med de to vand­rette linjer.

Dette design im­ple­men­te­re­de Apple først i iPhone 6, der blev lan­ce­ret sep­tem­ber sidste år. Der kan derfor ikke være den store tvivl om, hvem af de to der er først med dette spe­ci­fik­ke design­valg. Snakken går dog på væsentligt mere design­elementer end blot antennen: Især form­faktoren med de bløde, runde kanter og hjørner samt højttaleren, strøm­tilslut­ningen og minijack­stikket i bunden har betydelige lig­heder med Apples seneste to iPhones.

Læs også: Sammenligning: HTC One A9 mod iPhone 6s

Der ser dog ikke ud til at holde HTC tilbage, som netop har pro­kla­meret, at man vil gøre brug af samme design fra One A9 til de frem­tidige smartphones i M- og Desire-serien.