Derfor bør elbiler omfattes af EU-lov om netneutralitet

EU's forordning om netneutralitet har siden 2015 været gældende for alle opkoblede gadgets. Af en eller anden årsag har elbiler, med Tesla i spidsen, sluppet igennem EU's netmasker. Manglende netneutralitet i elbiler vil få store og negative konsekvenser for elbilejerne.

Derfor bør elbiler omfattes af EU-lov om netneutralitet

Tesla bryder EU’s forordning om netneutralitet i elbiler, når de gør det umuligt for Tesla-ejerne at udskifte modem (router) og simkort (datakort) i deres elbiler. At Tesla-ejerne ikke selv frit og enkelt kan vælge modem, netværk og abonnement på datakortet i deres Tesla, kan give store problemer for dem.

Vi har sat os ind Teslas vilkår, deres design og tekniske løsninger for placeringen af modem og datakort i deres elbiler. Tesla-ejerne kan ende med at køre rundt i en elbil uden internetadgang, og det strider efter vores overbevisning mod EU’s forordning om netneutralitet.

Du har sikkert oplevet det mange gange op gennem årene. Dårlig mobildækning på mobilen og langsomt internet i hjemmet. Heldigvis har du i disse tilfælde haft let ved at skifte både router og teleselskab. Desværre risikerer du at opleve de samme problemer i en Tesla, men her uden at du kan gøre noget som helst ved det. Teslaejerne er nemlig i praksis bundet til ét bestemt modem, én bestemt internetudbyder og ét bestemt datakort.

Udskiftning af modem, frit valg af netværk og datakort i en Tesla er nærmest umuligt at skifte manuelt. Ved en påkrævet udskiftning vil det koste mange dyre timer på et Tesla-værksted. Tesla påtager sig nemlig intet ansvar for internetopkoblingen i deres elbiler. Af disse årsager hævder vi, at Tesla ikke opfylder bestemmelserne i EU’s forordning om netneutralitet.

Simkortet er godt gemt væk i en Tesla Model 3, og det kræver mange trin at komme ind til simkortet. Foto: Tesla

”Tesla har desværre gjort det ekstremt besværligt og dyrt for dig at udskifte modem, netværk og simkort i deres elbiler. Udstyret er placeret dybt inde i elbilens konstruktion, hvilket i praksis kræver flere timer på Tesla-værkstedet, hvis modemmet og datakortet en dag skal udskiftes,” siger Nicolas Fredriksen, der er analytiker for Mobilsiden.dk.

I tillæg til at det rent fysisk er svært at udskifte modemmet og datakortet i en Tesla, frasiger Tesla sig også i deres købskontrakt ethvert ansvar for at opretholde elbilens internetopkobling (connectivity) – i dag og i fremtiden. Det skaber en juridisk barriere, hvis modemmet og datakortet en dag må udskiftes eller opgraderes i brugte eller nye Tesla-biler, for eksempel ved defekt eller nødvendig opgradering ved overgang fra 4G til 5G.

At Tesla-ejerne hertil ikke kender den faktiske internetudbyder (udbyderen af det nationale lokale mobilnetværk), skaber efter vores skøn store praktiske problemer i forhold til EU’s GDPR-forordning. Tesla oplyser ikke deres kunder, hvilket selskab de skal henvende sig til for at få indsigt i, hvordan deres faktiske teledata anvendes og til hvilke tredjepartsselskaber deres teledata eventuelt sendes videre til. Tesla oplyser kun, hvilken samarbejdspartner de har indgået netværksaftalen med, og denne er ofte udenlandsk. Tesla kommer imidlertid ikke ind på, hvilke nationale netværk de roamer på, og i hvilken grad de enkelte netværk benytter 3G- (som ofte ses i lande syd for grænsen), 4G- eller 5G-netværksteknologi.

Se også: Sammenlign priser, test og specifikationer på alle Teslaer

Elbiler må have internetadgang for at fungere

Dagens Teslaer er ikke nødvendigvis udstyret med det bedste modem (antennekvalitet) på markedet, og der er ingen garanti for, at modem og anvendt netværk er optimalt om tre, fem og syv år. Derimod er samtlige elbiler på markedet afhængige af en internetopkobling for at fungere i henhold til elbilens lovede specifikationer.

Det er hertil et stort problem, at simkortet (datakortet i elbilen) ofte er leveret af et udenlandsk teleselskab, som ikke altid faciliterer tilfredsstillende internetforbindelser i Danmark og EU. Vi mener derfor, at elbilejeren – uanset om elbilen er købt brugt eller fra ny – under hele sin levetid altid bør garanteres ret til enkel og fri udskiftning af modem, datakort og derved netværk.

Derfor bør EU’s lov om netneutralitet også omfatte elbiler fra Tesla – og elbiler fra alle andre elbilproducenter, så både modem og datakort – herunder netværk – i brugte såvel som nye Teslaer frit kan udskiftes uden besvær for elbilisten.

Som det forholder sig i dag, er det imidlertid ekstremt svært og potentielt meget dyrt at udskifte modemmet og datakortet i en Tesla, hvilket efter vores klare overbevisning strider mod EU’s forordning om netneutralitet.

Hensigten med EU’s forordning om netneutralitet

Hovedformålet med EU’s forordning om netneutralitet er, at forbrugerens adgang til internettet ikke må være diskriminerende. Det betyder, at forbrugerens internetadgang ikke må hæmmes af at være låst til et bestemt udstyr (såsom et bestemt modem) og bundet til et bestemt abonnementsforhold (såsom et simkort fra ét bestemt teleselskab baseret på ét bestemt netværk).

I praksis betyder EU’s forordning om netneutralitet, at forbrugerne ikke må være stavnsbundet – det vil sige de facto ikke være fastlåst til bestemt udstyr, netværk og abonnementsforhold eller til en bestemt udbyder af internetydelser. EU’s forordning om netneutralitet har således udelukkende som formål at styrke EU-borgernes rettigheder og frie valg.

Helt konkret betyder EU’s forordning om netneutralitet ifølge Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI), som har ansvaret for at håndhæve EU-forordningen i Danmark, at danskerne altid skal være frie til at vælge ud fra følgende præmis:

”Forbrugerne har ret til frit at få adgang til indhold på nettet og til at bruge de tjenester og det udstyr, de selv ønsker”.

”Vi betragter elbiler som opkoblede gadgets på fire hjul. Og som det gælder for alle andre former for opkoblet forbrugerelektronik, bør det også gælde for elbiler, at elbilejeren frit og enkelt kan udskifte modemmet og datakortet i sin elbil,” siger Nicolas Fredriksen, analytiker for Mobilsiden.dk.

Manglende netneutralitet i elbiler skaber store problemer for elbilejerne

Hvis elbilens simkort og modem ikke kan udskiftes, kan det – set over elbilernes levetid – skabe følgende problemer for elbilejerne:

 • Forhindre frit valg af teleudbyder, netværk, netværksteknologi og pris
 • Forhindre udskiftning af modem ved ønsket opgradering eller ved defekt
 • Forhindre udnyttelse af fordele ved bundling af abonnementer og tjenester
 • Forhindre indsigt i data om dig og familien (GDPR-forordningen)

Generelle argumenter for opfyldelse af EU’s forordning om netneutralitet

Som påpeget ovenfor er selve hensigten med EU’s forordning om netneutralitet at forhindre diskriminering. Men diskriminering er lige netop, hvad der sker, når EU-borgerne ikke frit og enkelt kan udskifte elbilernes simkort og modem.

En elbil er en opkoblet enhed

Hvis EU-forordningen om netværksneutralitet overhovedet skal have nogen som helst relevans, bør bestemmelsen efter vores opfattelse som minimum omfatte elbiler, som er den største, dyreste og mest avancerede af alle internetopkoblede enheder på markedet.

Det er heller ikke til at komme udenom, at alle moderne elbiler de facto kræver internetadgang for i det hele taget at fungere, som de er markedsført og solgt. For eksempel at elbilen løbende kan modtage software- og sikkerhedsopdateringer, og at specificerede apps i salgsfremstillingen også er tilgængelige og funktionelle under hele elbilens levetid.

Mange årsager til udskiftning af modem og datakort

Der kan være mange praktiske årsager til, at elbilernes modem og datakort må udskiftes. Helt grundlæggende kan sådanne årsager være knyttet til:

 • teleselskabernes anvendte netværksteknologi og modemmets kompatibilitet med denne (for eksempel 3G, 4G, 5G og 6G)
 • at modemmet en dag får en defekt
 • manglende internetadgang grundet ændringer i teleselskabernes indbyrdes roamingaftaler

Tager man elbilernes levetid i betragtning, er det ikke usandsynligt, at elbilerne med tiden bliver udfordret på ét eller flere af de tre ovenstående problemstillinger.

Vi mener ikke, at Tesla forholder sig ansvarsfuldt til ovenstående problemstillinger, idet Tesla i deres købsvilkår gør det gældende, at de frasiger sig ethvert ansvar for elbilens connectivity – altså ansvaret for elbilens modem, simkort og internetopkobling.

Uklare og mangelfulde vilkår knyttet til Tesla Connectivity

Vi har allerede etableret, at en Tesla – i lighed med alle andre elbiler – er afhængig af adgang til nettet for at fungere. Men når Tesla ikke vil bære ansvaret for at opretholde internetadgangen, kan ansvaret jo kun ligge hos Tesla-ejeren. Derfor bør retten til udskiftning af modem og simkort tildeles Tesla-ejerne, som derved frit og enkelt bør kunne foretage udskiftningen manuelt.

Vi vil også påpege, at det er elbilproducenterne, der tjener absolut mest på, at elbilerne altid er koblet til internettet. Som tilfældet er ved samtlige opkoblede enheder (smartphones, tablets, smartwatches og lignende) på markedet, gælder det også for elbiler, at elbilproducenten er afhængig af at kunne høste en masse data fra den opkoblede enhed.

Data, som elbilproducenten henter OTA (Over The Air), er nødvendige for at kunne vedligeholde, udvikle og levere nødvendige tjenester og opdateringer til enheden. I tillæg til nødvendige data kan elbilproducenterne også hente en masse nyttige data – personlige, trafikale og forbrugsrelaterede – som kan styrke deres videre produktudvikling og markedsføring.

Til Teslas købskontraktuelle vilkår kan vi ikke gøre andet end at påpege en åbenbar logisk brist. Hvis modemmet og datakortet ikke frit og enkelt kan udskiftes af Tesla-ejeren, og når Tesla samtidig frasiger sig ethvert ansvar for elbilens opkobling: Hvilken aftalepart skal så bære ansvaret for opretholdelsen af Teslaens connectivity over hele elbilens levetid?

Og hvilken aftalepart har retten til at beslutte og foretage udskiftning af modem og datakort? Hvilken aftalepart er forpligtet til udskiftning af enhederne ved defekter, og hvilken aftalepart skal bære eventuelle omkostninger forbundet med udskiftning af elbilens modem og datakort, hvis sådan udskiftning skal foretages på et værksted?

Hvilken aftalepart bærer for øvrigt ansvaret for Teslaens livslange connectivity, hvis udskiftning af modem og datakort er foretaget uautoriseret og/eller hvis nødvendig udskiftning ikke er foretaget rettidigt i forhold til aftale om service og garanti?

At købskontrakten ikke præciserer de listede problemstillinger, finder vi mangelfuldt og urimeligt, da vi er af den opfattelse, at Tesla ikke bør kunne gemme sig bag en kort og generel ansvarsfraskrivelse, i hvilken de frasiger et hvert ansvar for elbilens connectivity. Tesla bør selvfølgelig have fuldt ansvar for opretholdelsen af alle markedsførte specifikationer, tjenester og funktioner, som elbilen oprindelig er solgt på at levere. Og ansvaret bør de have, uagtet om elbilens modem og datakort udskiftes.

Unødvendigt besværligt design

At Tesla gemmer både modem og datakort langt inde i elbilens konstruktion, er efter vores skøn et udtryk for dårlig stil og vidner om et udspekuleret design, vis ene formål er at maksimere Teslas indtjening på livslang service og værkstedstimer. Et modem og et datakort tager absolut ingen plads.

Tesla kan uden nogen som helst designmæssige udfordringer placere modem og datakort, så det er enkelt at udskifte dem begge. Det er let som ingenting at udskifte sin router i hjemmet og bytte simkortet i routeren. At det skal være så svært at gøre det samme i en Tesla, er vi meget uforstående overfor.

Illustration: Så svært er det at udskifte modem og simkort i en Tesla

Modsat alle andre opkoblede gadgets på markedet, er det i praksis fuldstændig umuligt at udskifte simkort og modem i en Tesla.

Modemmet og simkortet i Teslaer er nærmest begravet langt ned i elbilens indre. Af nedenstående illustrationer er det tydeligt at se, hvordan Tesla i praksis gør det fuldstændig umuligt for elbilejerne at udskifte modem og datakort.

Illustationerne viser trin for trin, hvordan modemmet og datakortet kan tilgås og udskiftes i en Tesla Model 3 med Li-Ion-lavspændingsbatteri. Illustrationen viser med stor tydelighed, hvor omstændigt og besværligt det er. De fleste Tesla-ejere vil nok være tilbøjelige til bestille tid på værkstedet og betale, hvad det koster, hvis noget så essentielt som et modem bliver defekt, eller hvis internetadgangen i elbilen ikke er god nok.

Modemmet med elbilens antenne og datakort (simkort) ligger godt gemt i Teslaer. Illustrationen viser trin for trin, hvor svært det er at udskifte udstyret manuelt.

Specifikke argumenter for netneutralitet i elbiler

Nedenfor har vi listet fire problemstillinger, som udgør en række specifikke argumenter for, hvorfor Tesla og alle andre elbilproducenter bør opfylde EU’s forordning om netneutralitet:

 • Forhindre frit valg af teleudbyder, netværk og netværksteknologi og pris
 • Forhindre udskiftning af modem ved ønsket opgradering eller ved defekt
 • Forhindre udnyttelse af fordele ved bundling af abonnementer og tjenester
 • Forhindre indsigt i data om dig og familien (GDPR-forordningen)

I de følgende fire afsnit giver vi konkrete eksempler på, hvordan ovenstående punkter kan skabe store problemer for alle elbilejere, hvad problemerne består af eksemplificeret ved Tesla, og hvorfor EU’s forordning om netneutralitet er relevant for hvert af de listede argumenter.

Frit valg af teleudbyder, netværk, netværksteknologi og pris

Når simkortet i praksis er umuligt for hr. og fru. Danmark at udskifte, vil de fleste danskere være låst til den teleudbyder (netværk og roamingaftaler) og den netværksteknologi, som elbilproducenten valgte at installere i elbilen, da den i sin tid blev produceret.

Elbilejerne er i praksis forhindret i at skifte teleudbyder (datakort) og derved opnå en bedre dækning, hurtigere eller billigere internetadgang, end hvad elbilen oprindelig blev udstyret med.

Set over elbilens levetid kan dette byde på meget store problemer. At en teleudbyder og et bestemt netværk fungerede godt, da elbilen blev produceret, giver ingen garanti for, at selv samme udbyder, netværk og netværksteknologi vil fungere lige så godt efter 2, 5 eller 7 år. Hvad er egentlig gensalgsværdien af en elbil om 5 eller 7 år, hvis internetadgangen er dårlig eller i praksis ikke-eksisterende?

Hertil vil vi gøre opmærksom på, at mange elbilproducenter ikke indgår direkte aftaler med nationale teleudbydere såsom TDC NET i Danmark, Telenor i Norge, Orange i Frankrig m.v. I stedet indgår elbilproducenterne typisk engrosaftaler med selskaber, der køber netværksadgang til mange forskellige teleudbydere i større områder, såsom Norden eller EU. Alternativt kan de indrette sig, som Tesla har gjort det med svenske Telia, som via roaming faciliterer internetadgang til norske og danske Tesla-ejere.

Sådan indretning betyder, at elbilejeren ikke nødvendigvis kender eller har indflydelse på, hvilket nationalt netværk og netværksteknologi (3G, 4G eller 5G), han/hun roamer på. Det kan i praksis få store negative konsekvenser for elbilejerens oplevelse af elbilens connectivity i løbet af elbilens levetid.

”Hvis vi oplever dårlig mobildækning på mobil, skifter vi straks og uden besvær teleselskab og anskaffer os et mobilabonnement, der har dækning, hvor vi bor. Det burde være lige så enkelt i en elbil,” siger Nicolas Fredriksen, analytiker for mobilsiden.dk.

Dels kan selskabet, som elbilproducenten har indgået engrosaftalen med, gå konkurs, men måske endnu mere sandsynligt kan det vise sig, at engrospartneren ikke formår at opretholde og forbedre den oprindelige internetkvalitet og hastighed over tid. Af årsager forankret hos en ukendt tredjepart kan elbilejerne derfor hurtigt sidde tilbage med sorteper, hvis de ikke selv – frit og enkelt – kan udskifte elbilens datakort.

Tesla tilbyder en basisinternetopkobling, der er gratis, og en premiumopkobling til 99 kroner om måneden. Det er imidlertid uklart, hvor meget bedre – målt på dækning, hastighed, datamængde og kontrol over netværk – et Premium-abonnement er i forhold til det gratis basisabonnement. I tillæg er der ingen informationer om eventuelle fremtidige prisstigninger på Premiumabonnementet. Vi er af den opfattelse, at hvis kunderne skal betale for noget, så skal de også have et reelt valg i forhold til, hvilken udbyder de så vil vælge.

Af ovenstående årsager bør EU-forordningen om netneutralitet også omfatte elbiler, da elbilejerne bør have et frit valg af teleudbyder, netværk og netværksteknologi (datakort) til den bedste pris og kvalitet på markedet. Det bør gælde til hver en tid, hvor elbilen rent faktisk befinder sig på markedet -brugt såvel som ny.

Udskiftning af modem ved opgradering eller defekt

Elbilernes modem er selve hjertet i elbilernes internetadgang. Det er modemmet, der huser datakortet, og antennen der skal fange signalstyrken fra teleselskabernes sendemaster (det være sig 3G-, 4G- og 5G-master) i området, hvor elbilen befinder sig på farten, eller når den er parkeret. Modemmet faciliterer dataudveksling, der understøtter elbilens funktionalitet, tjenester, opdateringer og dataoverføringer til elbilproducenten.

Modemmets evne til at vælge den hurtigste og mest stabile signalstyrke på ethvert givent tidspunkt og modemmets antennekvalitet er derfor alfa og omega for elbilernes funktionsevne.

Men som med al anden form for elektronik og teknik kan et modem også blive defekt og gå i stykker. I vores hjem er det en smal sag at udskifte en defekt router, men i en elbil, hvor modemmet er gemt langt væk, kan det være enormt svært at udskifte uden hjælp fra mekanikere.

Det er galimatias og hamrende unødvendigt dyrt, at man ved udskiftning af et defekt modem i elbilen skal forbi et værksted, hvor mekanikeren kan bruge mange timer på at splitte elbilen ad for at udskifte noget så småt og enkelt som et modem. At dårligt design placerer elbilens modem utilgængeligt og ligger elbilejerne til last, er vi fuldstændig uforstående over for.

EU-forordningen om netneutralitet bør derfor også give ret til fri og enkel udskiftning af elbilens modem ved ønske om opgradering (for eksempel fra 4G til 5G), eventuelle defekter og ved utilstrækkelig antennekvalitet.

Fordele knyttet til bundling af abonnementer og tjenester

Det danske telemarked er fuld af eksempler på, at bundling af forskellige abonnementer og tjenester kan være fordelagtige for forbrugerne.

Det er derfor ikke svært at forestille sig en fremtid, hvor nationale teleselskaber kan tænkes at bundle mobilabonnementer med flere datakort – for eksempel til routeren i hjemmet og modemmet i elbilen, og endda inkludere adgang til flere apps og streamingtjenester i ét og samme pakketilbud.

At sådanne samlepakker kan udvikles og markedsføres af nationale teleudbydere, forudsætter dog, at elbilejerne bliver givet retten til frit og enkelt at udskifte modemmet og datakortet i deres elbiler og dermed få muligheden for at udnytte fordelene ved bundling af flere abonnementer, apps og tjenester.

Vi er ikke i tvivl om, at sådan bundling vil ske, hvis bare markedet bliver givet frit som følge af, at elbilejerne selv kan installere modem og simkort i deres elbiler. Med en forventning om op mod 3,1 millioner elbiler på de danske veje i 2035 vil det organiske vækstpotentiale for de nationale teleselskaber være af tilsvarende størrelse, hvilket kan anspore teleselskaberne til at intensivere konkurrencen om at levere de mange millioner nye datakort (abonnementer).

Og med 50 millioner opkoblede elbiler på de europæiske veje inden for en overskuelig fremtid kan de europæiske elbilejere se ind i en fremtid med potentielt store samlerabatter ved bundling af abonnementer og øget adgang til tjenester og apps, der giver dem store fordele i trafikken såvel som i privatøkonomien.

De nævnte fordele ved bundling forudsætter dog, at EU-forordningen om netneutralitet også omfatter elbiler. EU’s bestemmelse om netneutralitet har hidtil sikret, at EU-borgerne er ”herrer i eget hus”. Det er absolut på tide, at EU-borgerne også selv tager styringen med, hvilket modem, netværk og datakort de skal have i deres egen elbil.

Manglende netneutralitet i elbiler truer GDPR

GDPR-forordningen kan umuligt overholdes, hvis elbilejerne ikke ved, hvilken national teleudbyder eller internationalt engrosselskab, der har udstedt og er ansvarlig for elbilens datakort og netværket, som det roamer på. Vi har allerede etableret, at Tesla ikke oplyser sine kunder om, hvilke netværk de roamer på i Danmark. Tesla oplyser kun, at udstederen af datakortet er svenske Telia.

”Elbilejerne kan hurtigt ende med skægget i postkassen. Flere elbilproducenter benytter nemlig udenlandske leverandører af datakort og oplyser ikke, hvilke nationale netværk der faciliterer roamingen. Det forhindrer elbilejerne i at få indsigt i, hvilke data og i hvilket omfang den faktiske teleudbyder indhenter og behandler data, og i hvilket omfang de deler data med tredjeparter,” siger Nicolas Fredriksen, analytiker for Mobilsiden.dk.

I købsvilkårene oplyser Tesla blot, at det er den lokale teleudbyder, der leverer netværket. Ja, sådan vil det jo i praksis være, uagtet om teleudbyderen er national eller udenlandsk.

For er teleudbyderen eller engrosselskabet udenlandsk, vil de i alle tilfælde roame på et nationalt netværk. Spørgsmålet er så bare på hvilket netværk og baseret på hvilken netværksteknologi (3G, 4G eller 5G), og med hvilken prioritering af datahastighed (mange nationale teleudbydere prioriterer datatransmissioner fra egne kunder, før de allokerer datakapacitet til roaming og udenlandske engrosselskaber), den enkelte elbilejer i praksis er koblet op på.

Vi har også etableret, ved at henvise til Teslas købsvilkår, at Tesla intet ansvar påtager sig i forhold elbilens modem, datakort og internetadgang (elbilens connectivity), hvilket vi så kun kan tolke som at Tesla ej heller tager ansvar for, hvordan den faktiske teleudbyder og et evt. facilitatorselskab behandler teledata fremkommet ved brug af elbilens datakort.

Det kan derfor være umuligt for Tesla-ejerne (læs: alle der køber brugt og ny Tesla) at sikre sig indblik i henhold til deres GDPR-rettigheder. Teslaejerne ved nødvendigvis ikke, hvilket selskab de skal kontakte for at få indsigt, og de ved slet ikke, hvilke teledata der trækkes fra elbilens datakort, og hvordan disse teledata deles med tredjeparter.

Vi må påpege, at Tesla de facto forhindrer deres kunder i at få indsigt i teledata, som den oprindelige teleudbyder, evtuelt engrosselskab og eventuelt nationale roamingpartner indhenter, behandler og eventuelt videregiver til tredjeparter. Det kan efter vores opfattelse være et brud på GDPR-reglerne af den simple grund, at Tesla-ejerne ikke ved, hvem de skal henvende sig til, hvis de ønsker indsigt i, hvilke teledata, som datakortet registrerer om dem.

Hertil vil vi bemærke, at vi ikke har fundet nogen GDPR-formular i Teslas elbiler, hvor elbilejeren kan acceptere eller afvise Cookies anvendt af netværksleverandøren.

Vi er derfor af den opfattelse, at GDPR-forordningen i dens fulde udstrækning udelukkende kan varetages, ved at elbilejerne selv frit og enkelt kan udskifte modemmet og datakortet i deres elbil. Kun på den måde kan elbilejerne vælge den udbyder på telemarkedet, som de har mest tillid til vil respektere deres GDPR-rettigheder.

For øvrigt er vi blevet vant til frit at kunne vælge, hvilket netværk vi vil roame på, når vi bruger mobilen i udlandet. At kunne have samme frie valg, når vi til dagligt bruger elbilen i Danmark, bør efter vores opfattelse være en selvfølge. Det frie valg er efter vores skøn en forudsætning for, at GDPR-reglerne kan efterleves og endnu et argument for, at forordningen om netneutralitet også bør gælde for elbiler.

Konklusion

Det er unødvendigt svært at udskifte modem og datakort i elbiler fra Tesla. Enhedernes placering kræver i praksis en tur på værkstedet, hvilket er dyrt og tidskrævende.

Vi er uforstående over for Teslas placering af modem og datakort. Design og pladshensyn kan næppe være forklaringen på, at disse enheder i praksis er utilgængelige for elbilejerne. Enhederne tager ikke meget plads, og det burde ikke være svært at installere dem et sted, hvor de er tilgængelige for enkel manuel udskiftning.

Som vi kender det fra andre opkoblede enheder fra vores hverdag, er vi alle bekendte med, at netværkskvaliteten kan svinge meget fra sted til sted og fra netværksoperatør til netværksoperatør. Store variationer i netværkskvaliteten kan blive langt mere udtalt i en elbil, som til stadighed skifter mellem forskellige sendemaster, mens den kører, eller når den holder parkeret i et område med dårlig eller ingen netværksdækning.

Behovet for udskiftning af elbilens modem, netværk og datakort kan derfor blive meget aktuelt for elbilejere, som oplever netværksproblemer i løbet af hverdagen og i løbet af bilens levetid.

Elbiler er afhængige af en stabil og tilstrækkelig internetadgang for at kunne fungere i henhold til elbilproducentens specifikationer. En velfungerende internetadgang er hertil nødvendig, for at elbilejeren skal få glæde af inkluderede apps, stemmestyrede og lokationsbaserede tjenester.

At internetopkoblingen er stabil og tilstrækkelig, er også afgørende for, at elbilen kan modtage alle fremtidige softwareopdateringer (OTA), men også afgørende for, at elbilproducenten kan hente omfattende data fra elbilen.

At Tesla i deres købsvilkår frasiger sig ethvert ansvar for elbilens internetopkobling må i praksis betyde, at det er elbilejeren, der bærer ansvaret. Når ansvaret ligger hos elbilejeren, bør beslutningen om udskiftning af elbilens modem, netværk og datakort være elbilejerens. At modemmet og datakortet bør være frit og enkelt at udskifte for elbilejeren, ser vi som en naturlig konsekvens af ansvarsfordelingen.

At Tesla i deres købsvilkår frasiger sig et hvert ansvar for elbilens opkobling kan også byde på store problemer på andre områder, da det skaber uklare og mangelfulde vilkår ved en række plausible tilfælde, hvor manglende opkobling kan få konsekvenser for elbilens inkluderede tjenester, apps, funktioner m.m.

Elbiler fra Tesla og alle andre elbilproducenter bør omfattes af bestemmelserne i EU’s forordning om netneutralitet. Elbiler bør i lighed med alle andre opkoblede gadgets ikke være begrænset af bestemte produkter, udstyr, ydelser, abonnementsforhold og lignende, men tillade, at alle elbilejere frit og enkelt kan udskifte udstyr og abonnementer og dermed få adgang til indhold på nettet og i praksis opnå den funktionalitet, som fremgår af elbilernes specifikationer samt adgang til alle inkluderede apps og tjenester.

Modem og datakort i elbiler bør være installeret sådan, at det er let for elbilejeren selv at udskifte elbilens modem, netværk og datakort, og uden at elbilejeren mister lovet funktionalitet, tjenester, opdateringer, service og garantier, der er indeholdt i købskontrakten og/eller angivet i elbilens specifikationer.

Det er vores opfattelse, at Tesla omgår GDPR-reglerne, ved at de i deres købsvilkår fuldstændig frasiger sig et hvert ansvar for elbilens connectivity. Hvis Tesla-ejeren ikke bliver givet informationer om, hvilke netværk de rent faktisk roamer på, har de ingen mulighed for at sikre sig sine GDPR-rettigheder.

Vores hovedkonklusion er, at EU’s forordning om netneutralitet også bør omfatte elbiler. Udskiftning af modem og datakort og frit valg af netværk i elbiler bør være frit og enkelt at udskifte manuelt for elbilejerne.

Afgrænsning

Vores konklusioner hviler udelukkende på vores undersøgelse af Teslas vilkår og deres tekniske og fysiske indretning af modem og datakort. For os var det naturligt at gennemgå Tesla, da elbilproducenten har været på markedet i mange år, og fordi de fleste europæere har valgt Tesla som deres første elbil.

Vi ser imidlertid klare indikationer på, at Tesla ikke står alene med vores listede problematikker knyttet til EU’s forordning om netneutralitet. Går man i dybden med den enkelte elbilproducent, vil man efter vores overbevisning finde tilsvarende og endda alvorligere problemstillinger ved elbiler fra flere andre producenter.

Vi anbefaler:
Privatlease eller købe elbil?
Elbiler Bedst i Test
Test af elbiler